Fiskekommunerna

 

Välkommen till Fiskekommunerna

Fiskekommunerna är ett nätverk där nio kommuner och Västra Götalandsregionen samverkar för en hållbar utveckling av Bohusläns fiskerinäring. Vi samverkar med olika intressenter inom fiskerinäringen och vi bygger upp kunskap och påverkar processer och regelverk av betydelse för havsmiljön, yrkesfiske, fisketurism samt vattenbruk.

Fiskekommunerna drivs som projekt med finansiering från Västra Götalandsregionen och kommunerna.

Nätverket består av kommunalråd och näringsutvecklare och ska vara en positiv drivkraft till stöd för nya och befintliga verksamheter inom fiske och vattenbruk.

 

Överblick fiskbranschen (pdf)

 

Mötesrapporter


Konferens om lokalt förankrat fiske
18-19 maj, Ronneby Brunn, Blekinge

Länsbygderådet Hela Sverige ska leva och Länsstyrelsen i Blekinge län bjöd in till en konferens om lokalt förankrat fiske, landsbygdsutveckling och lokal tillväxt. Ett 80-tal deltagare närvarade på den två dagar långa konferensen. Läs referat från delar av konferensen här.

 

Workshop om Blå tillväxt (marin testbädd)
29 juni, Lovéncentret Tjärnö

Kort referat från en workshop anordnad av Vattenbrukscentrum Väst. Här ges en introduktion till det pågående arbetet med en marin testbädd för utveckling av marina produkter. Ta del av presentationer och program.