Fiskekommunerna

 

Välkommen till Fiskekommunerna

Fiskekommunerna är ett nätverk där nio kommuner och Västra Götalandsregionen samverkar för en hållbar utveckling av Bohusläns fiskerinäring. Vi samverkar med olika intressenter inom fiskerinäringen och vi bygger upp kunskap och påverkar processer och regelverk av betydelse för havsmiljön, yrkesfiske, fisketurism samt vattenbruk.

Fiskekommunerna drivs som projekt med finansiering från Västra Götalandsregionen och kommunerna.

Nätverket består av kommunalråd och näringsutvecklare och ska vara en positiv drivkraft till stöd för nya och befintliga verksamheter inom fiske och vattenbruk.

 

Överblick fiskbranschen (pdf av ovanstående bild för nedladdning)